Γενικές Πληροφορίες Διαβατηρίων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το έγγραφο είναι μια συνοπτική επισκόπηση πώς να υποβάλλετε μια επιτυχημένη αίτηση για Αυστραλιανό διαβατήριο.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται στα αγγλικά. Αν έχετε να παρουσιάσετε έγγραφα από το εξωτερικό τα οποία δεν είναι γραμμένα στα αγγλικά, πρέπει να παράσχετε μια αγγλική μετάφραση από μια εγκεκριμένη μεταφραστική υπηρεσία.

Υπολογίστε αρκετό χρόνο αν πρέπει να λάβετε πληροφορίες ή έγγραφα από άλλους οργανισμούς.

Αν σας ζητήσουμε έγγραφα, αυτά πρέπει να είναι πρωτότυπα. Δεν θα τα κρατήσουμε. Θα τα φωτοτυπήσουμε και θα σας τα επιστρέψουμε επιτόπου.

Οποιεσδήποτε χρεώσεις πρέπει να πληρώνονται με την κατάθεση της αίτησης.

Είναι σημαντικό να αναγράψετε έναν ισχύοντα αριθμό τηλεφώνου σας. Σε περίπτωση που χρειαστούμε πρόσθετες πληροφορίες μετά την υποβολή της αίτησής σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μεταξύ 8 π.μ-6 μ.μ. Δευτέρα-Σάββατο και 9 π.μ-6 μ.μ. Κυριακή.

Θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον έξι εβδομάδες για να αποκτήσετε νέο διαβατήριο.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Η Αυστραλιανή Υπηρεσία Πληροφοριών Διαβατηρίων [Australian Passport Information Service (APIS)] είναι μια υπηρεσία που παρέχουμε για να σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε μια αίτηση διαβατηρίου. Για βοήθεια στην Αυστραλία, παρακαλούμε καλέστε την APIS στο 131 232

Αν δε μιλάτε αγγλικά, καλέστε την Εθνική Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στο 131 450 και θα σας συνδέσουν με την APIS.

H APIS μπορεί επίσης να κανονίσει, μέσω της TIS National, ένα διερμηνέα που θα σας βοηθήσει να υποβάλλετε την αίτησή σας. Η TIS National είναι δωρεάν υπηρεσία.

Αν βρίσκεστε στο εξωτερικό, τηλεφωνήστε στην πλησιέστερή σας Αυστραλιανή Διπλωματική ή Προξενική Αποστολή [Australian Diplomatic or Consular Mission].

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Στην Αυστραλία ή στο εξωτερικό ο απλούστερος τρόπος να κάνετε αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης διαβατηρίου είναι online. Έντυπες αιτήσεις διατίθενται από συμμετέχοντα καταστήματα των Αυστραλιανών Ταχυδρομείων. Για αιτούντες στο εξωτερικό, επισκεφθείτε την πλησιέστερή σας Αυστραλιανή Διπλωματική ή Προξενική Αποστολή.

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση διαβατηρίου για λογαριασμό του παιδιού σας αν είναι κάτω των 18 ετών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αίτησης, μπορεί να σας ζητήσουμε να παράσχετε έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη δική σας Αυστραλιανή υπηκοότητα, ή του παιδιού σας, ταυτότητα και/ή τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας.

Αν δε μπορείτε να προσκομίσετε αυτά τα έγγραφα, καλέστε μας στο 131 232 ή, στο εξωτερικό, στην πλησιέστερη Αυστραλιανή Διπλωματική ή Προξενική Αποστολή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Πρέπει να υποβάλλετε την αίτησή σας προσωπικά μόλις τη συμπληρώσετε.

Αν υποβάλλετε αίτηση για λογαριασμό του παιδιού σας που είναι κάτω των 18 ετών, πρέπει να την καταθέσετε εσείς. Οι αιτούντες κάτω των 16 ετών δεν χρειάζεται να είναι παρόντες όταν υποβάλλετε την αίτησή τους. Οι αιτούντες 16 ετών και άνω πρέπει να είναι παρόντες όταν υποβάλλετε την αίτησή τους.

Στην Αυστραλία: Υποβάλλετε την αίτηση σε ένα συμμετέχων Αυστραλιανό Ταχυδρομικό κατάστημα. Οι πελάτες που υποβάλλουν αιτήσεις στα Αυστραλιανά Ταχυδρομεία πρέπει να ελέγχουν τον ιστότοπο των Αυστραλιανών Ταχυδρομείων για να βεβαιωθούν αν το συγκεκριμένο κατάστημα απαιτεί κλείσιμο ραντεβού για την υποβολή αιτήσεων – αν αυτό ισχύει, τα ραντεβού γίνονται στα Αυστραλιανά Ταχυδρομεία. Οι πελάτες που χρειάζονται επείγουσα επεξεργασία αίτησης διαβατηρίου σε γραφείο διαβατηρίων πρέπει να καλέσουν την APIS στο 131 232 για να κλείσουν ένα ραντεβού.

Στο εξωτερικό: Υποβάλλετε την αίτησή σας στην πλησιέστερη Αυστραλιανή Διπλωματική ή Προξενική Αποστολή. Επικοινωνήστε με την αποστολή για να κλείσετε ένα ραντεβού και να μάθετε τις επιλογές πληρωμής.

Όταν υποβάλλετε μια αίτηση για τον εαυτό σας ή για το παιδί σας θυμηθείτε να πάρετε:

 • το πιο πρόσφατο Αυστραλιανό διαβατήριο (αν έχετε ένα εσείς ή το παιδί σας)·
 • δύο όμοιες έγχρωμες φωτογραφίες (για κάθε αιτούντα) οι οποίες δεν είναι παλαιότερες από έξι μήνες·
 • πρωτότυπα όλων των εγγράφων που έχουμε ζητήσει (θα τα φωτοτυπήσουμε και θα σας τα επιστρέψουμε επιτόπου)· και
 • τις απαιτούμενες χρεώσεις. Στην Αυστραλία μπορείτε να πληρώσετε με EFTPOS, MasterCard, AMEX ή Visa. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετρητά στα Αυστραλιανά Ταχυδρομεία, αλλά όχι στα γραφεία διαβατηρίων.

ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙ

Για έκδοση διαβατηρίου παιδιού κάτω των 18 ετών απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση κάθε ατόμου με γονική μέριμνα γι αυτό.

Η επεξεργασία μιας αίτησης για παιδί χωρίς τη συγκατάθεση όλων των ατόμων με γονική μέριμνα απαιτεί επιπλέον χρόνο.

Δεν πρέπει να κάνετε οριστικές κρατήσεις ταξιδιών μέχρι να γνωρίζετε αν θα εκδοθεί για το παιδί σας Αυστραλιανό διαβατήριο ή όχι.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Αν σας ζητήσουμε να παρουσιάσετε έγγραφα που δεν είναι γραμμένα στα αγγλικά, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα αγγλικά από ένα μεταφραστή που εγκρίνουμε.

Αν κάνετε τη μετάφραση στην Αυστραλία - η μετάφραση πρέπει να γίνει από ένα μεταφραστή εγκεκριμένο από την Εθνική Αρχή Πιστοποίησης Μεταφραστών και Διερμηνέων [National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI)].

Για έναν κατάλογο εγκεκριμένων μεταφραστών από την NAATI στην περιοχή σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της NAATI, τηλέφωνο (02) 6260 3035 ή email info@naati.com.au.

Το Υπουργείο Εσωτερικών [Department of Home Affairs] παρέχει επίσης υπηρεσίες μετάφρασης (με χρέωση) που μπορούμε να δεχτούμε.

Αν κάνετε τη μετάφραση στο εξωτερικό – παρακαλούμε τηλεφωνήστε στην πλησιέστερη Αυστραλιανή Διπλωματική ή Προξενική Αποστολή για ένα κατάλογο εγκεκριμένων υπηρεσιών μετάφρασης στη χώρα παραμονής σας.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Αν το όνομα που πρόκειται να αναγραφεί στο διαβατήριο του ατόμου δεν είναι το ίδιο με το όνομα που είχε όταν έγινε Αυστραλός υπήκοος, θα ζητήσουμε έγγραφα που εξηγούν την αλλαγή.

Αν το όνομά σας έχει αλλάξει και χρειάζεστε ένα διαβατήριο μ’ αυτό το όνομα, πρέπει να υποβάλλετε μια νέα αίτηση περιλαμβανομένων:

 • πρωτότυπων εγγράφων που δικαιολογούν την ταυτότητα και την υπηκοότητά σας
 • πρωτότυπα έγγραφα που δικαιολογούν και/ή που να συνδέουν το νέο όνομά σας με εκείνο που υπάρχει στο προηγούμενο διαβατήριό σας ή με το όνομα που γεννηθήκατε ή αποκτήσατε την Αυστραλιανή υπηκοότητα

Μπορεί να είστε επιλέξιμοι για δωρεάν αντικατάσταση διαβατηρίου με το νέο όνομά σας, με την προϋπόθεση ότι το υπάρχον διαβατήριο σας ισχύει για τουλάχιστον δύο χρόνια ακόμη, και η αλλαγή του ονόματός σας συνέβη για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 • αλλαγή οικογενειακής κατάστασης, συμφώνου συμβίωσης [registered relationship], ή de facto κατάστασης
 • θάνατος συζύγου/συντρόφου
 • αλλαγή φύλου

ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία προτεραιότητας με πρόσθετη χρέωση.

Η υπηρεσία προτεραιότητας εγγυάται ότι το διαβατήριό σας θα επεξεργαστεί εντός δύο εργάσιμων ημερών για παραλαβή σε Γραφείο Αυστραλιανών Διαβατηρίων [Australian Passport Office (APO)], με επιπλέον χρόνο αν παραδοθεί στο σπίτι σας.

Η υπηρεσία προτεραιότητας δεν διατίθεται για αιτήσεις παιδικών διαβατηρίων που δεν περιλαμβάνουν πλήρη γονική συγκατάθεση, ή σε αιτούντες που είχαν δύο ή περισσότερα απωλεσθέντα ή κλαπέντα ταξιδιωτικά έγγραφα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Αν χρειάζεται να ταξιδέψετε επειγόντως λόγω συμπόνιας ή αναγκαστικής κατάστασης ενός άμεσου μέλους της οικογένειας, θα χρειαστεί να παράσχετε σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα (δηλ. πιστοποιητικό θανάτου, αγγελτήριο κηδείας ή επιστολή από θεράποντα ιατρό) και καλέστε την APIS στο 131 232 ή επικοινωνήστε με την πλησιέστερη Αυστραλιανή Διπλωματική ή Προξενική Αποστολή.

Μπορεί να είστε επιλέξιμοι για απαλλαγή ή επιστροφή της χρέωσης επεξεργασίας κατά προτεραιότητα λόγω συμπόνιας για τα άμεσα μέλη της οικογένειας.

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΡΕΩΣΗ

Αν νομίζετε ότι είστε επιλέξιμοι για επιστροφή χρημάτων, θα πρέπει να γράψετε (με τα δικαιολογητικά έγγραφα) στο Διευθυντή του Γραφείου Αυστραλιανών Διαβατηρίων της πρωτεύουσάς σας, ή στον Πρόξενο της Αυστραλιανής διπλωματικής αποστολής που υποβάλλατε την αίτησή σας.

Μπορεί να είστε επιλέξιμοι για απαλλαγή ή επιστροφή της χρέωσης επεξεργασίας κατά προτεραιότητα λόγω συμπόνιας για άμεσα μέλη της οικογένειάς σας όπως για σύζυγο, de facto σύντροφο, μητέρα, πατέρα, γιο, κόρη, αδελφό, αδελφή, πεθερό και πεθερά του αιτούντος.

Η απόφαση για μη επιστροφή χρέωσης κατά προτεραιότητα επεξεργασίας θεωρείται ως αναθεωρήσιμη απόφαση σύμφωνα με το Νόμο περί Αυστραλιανών Διαβατηρίων 2005 [Australian Passports Act 2005.].

ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Προστατεύετε τα διαβατήριά σας από φθορά. Η φθορά περιλαμβάνει σχισμένες ή αφαιρεμένες σελίδες, παραμορφωμένες σελίδες, σελίδες που λείπουν, εξώφυλλα που λείπουν, κατεστραμμένα εξώφυλλα ή σελίδες και εξώφυλλα κατεστραμμένα από νερό.

Αποτελεί έγκλημα η σκόπιμη αλλοίωση ή φθορά ενός Αυστραλιανού διαβατηρίου. Μην επιχειρήσετε να αποκαταστήσετε διαβατήρια που φθάρθηκαν τυχαία χρησιμοποιώντας συνδετήρες, κόλλα ή κολλητική ταινία.

Ταξιδιωτικά σχέδια μπορεί να καθυστερήσουν σοβαρά λόγω ενός κατεστραμμένου διαβατηρίου.

Ένα φθαρμένο διαβατήριο μπορεί:

 • να μην ισχύει για ταξίδι·
 • να κατασχεθεί από τις συνοριακές αρχές, και
 • να χρειαστεί να αντικατασταθεί.

Για την αντικατάσταση ενός φθαρμένου διαβατηρίου, απαιτείται υποβολή αίτησης και πρέπει να καταβληθούν όλες οι ισχύουσες χρεώσεις.,

ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΛΟΠΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Το διαβατήριο είναι πολύτιμο έγγραφο, να το φυλάσσετε πάντα σε ασφαλές μέρος. Ένα απολεσθέν ή κλεμμένο διαβατήριο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εγκληματικούς σκοπούς.

Αν το διαβατήριό σας ή το διαβατήριο του παιδιού σας χαθεί ή κλαπεί, πρέπει να μας το δηλώσετε αμέσως. Για να δηλώσετε την απώλεια ή την κλοπή του διαβατηρίου σας καλέστε την APIS στο 131 232, ή επικοινωνήστε με την πλησιέστερη Αυστραλιανή Διπλωματική ή Προξενική Αποστολή.

Μη χρησιμοποιήσετε το διαβατήριό σας αν το βρείτε ή σας επιστραφεί αφού έχετε δηλώσει την απώλεια ή την κλοπή του.

Μόλις δηλώσετε την απώλεια ή την κλοπή σ’ εμάς, δεν ισχύει πλέον για ταξίδι και θα κατασχεθεί από τις συνοριακές αρχές αν επιχειρήσετε να ταξιδέψετε μ’ αυτό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο περί Αυστραλιανών Διαβατηρίων 2005 [Australian Passports Act 2005] και του Νόμου περί Δικαιώματος Σεβασμού Ιδιωτικής Ζωής 1988 [Privacy Act 1988], μπορούμε συλλέγουμε από ή να αποκαλύπτουμε σε άλλες υπηρεσίες προσωπικές πληροφορίες σχετικά μ’ εσάς ή το παιδί σας προκειμένου να εξετάσουμε την αίτηση του διαβατηρίου σας ή του παιδιού σας ή για άλλους προβλεπόμενους σκοπούς.

Επίσης δεσμευόμαστε από αυτούς τους Νόμους να φυλάσσουμε και να προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας δίνετε.